În perioada 28-30 mai 2024, cabana militară Soveja din județul Vrancea găzduiește convocarea anuală a preoților militari din cadrul Statului Major al Forțelor Terestre (SMFT). Întâlnirea a debutat marți, 28 mai, cu oficierea unei slujbe de Te Deum, în biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” a Mănăstirii Soveja, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

La eveniment au participat: pr. Sorin-Ștefan Pitic – inspector general și șef al Secției de asistență religioasă din Ministerul Apărării Naționale, dl col. Sorin Ștefan – șeful Serviciului Personal și Mobilizare din SMFT, ca delegat al dlui general-locotenent Ciprian Marin – șeful SMFT, pr. Ionuț Constantin – consilier eparhial la Sectorul Social-filantropic și misionar, pr. Cristinel Popa – protopop al Protoieriei Panciu, și arhim. Sofian Ardelean – exarhul așezămintelor monahale din județul Vrancea și duhovnic al Mănăstirii Soveja.

După slujbă, Chiriarhul locului a adresat un cuvânt de binecuvântare clericilor militari.

„Biserica noastră Ortodoxă este cea mai veche instituție a poporului român, ființând deodată cu formarea acestuia și cu mult înainte de apariția statului; ea a fost slujită cu devotament și spirit de jertfelnicie de către acei creștini, episcopi, preoți și credincioși mireni, care au înțeles adevărul că nimic nu este mai presus în lumea aceasta decât legătura spirituală cu Dumnezeu. Cât privește structurile militare, care funcționează după reguli foarte stricte, bazate pe ordine și disciplină, Biserica s-a aflat totdeauna alături de cei ce au slujit și slujesc în aceste instituții, îngrijindu-se de fiii ei duhovnicești, atât în vreme de pace, cât și în vremuri de restriște; nu-i putea lăsa fără asistență sau sprijin duhovnicesc pe cei chemați la oaste. Așa a luat naștere clerul militar, organizat, într-o anumită perioadă, sub forma unei Episcopii a Armatei; acesta și-a îndeplinit cu mult curaj și devotament misiunea încredințată, în timpul Războiului de Independență și a celor două războaie mondiale, după care a fost îndepărtat din Armata României de către regimul comunist. Însă Dumnezeu a binecuvântat ca, după anul 1990, să se reînnoade firul firesc al tradiției slujirii preoților în unitățile militare și iată-vă pe dumneavoastră, astăzi, preoți militari din mai multe eșaloane, care slujiți deodată Biserica și Armata țării, de mai bine de trei decenii. Mă bucur că, anul acesta, ați poposit în Țara Vrancei, într-o zonă extrem de frumoasă și bogată în semnificații istorice, unde veți medita, negreșit, la jertfele și eroismul înaintașilor noștri, care și-au dat viața pentru credința ortodoxă strămoșească, pentru apărarea patriei și pentru dăinuirea neamului nostru românesc. Se știe că misiunea frățiilor voastre în structurile militare este una cu totul delicată, trebuind să vă supuneți mai multor rigori, atât militare, cât și bisericești, însă nu trebuie să vă uitați niciodată identitatea voastră de slujitori ai Împăratului Hristos și ai Sfintei Sale Biserici, din care fac parte și cei ce ostenesc în instituțiile militare. Se impune, așadar, să faceți totdeauna dovada unei bărbății duhovnicești, întrucât, în momentele de cumpănă, pe frontul de luptă sau în alte situații critice, frățiile voastre trebuie să le inspirați curaj și speranță celor care se confruntă efectiv cu pericolul morții”, a afirmat Părintele Arhiepiscop Ciprian.

În semn de apreciere pentru sprijinul permanent acordat SMFT, pentru promovarea constantă a imaginii Armatei României, dl col. Sorin Ștefan a conferit Înaltpreasfinției Sale Emblema de Merit „Partener pentru Apărare” – clasa a III-a. De asemenea, Ierarhul a primit din partea clerului militar o plachetă și o medalie cu siglele Ministerului Apărării Naționale și Patriarhiei Române, dăruind, la rândul său, participanților volumul „Spovedania și Împărtășania”, în format mic, apărut la Editura Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

Programul va continua în zilele de 29 și 30 mai cu dezbaterea unor aspecte specifice misiunii preoților militari și cu prezentarea unor rapoarte de activitate, respectiv a unor referate despre Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți.