Sâmbătă, 20 februarie 2021, Asociația Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a organizat, cu sprijinul Protoieriei Pătârlagele și al Parohiei Buda Crăciunești, un eveniment cultural-comemorativ dedicat Doamnei Neaga, model de apărătoare a credinței ortodoxe în vremuri de grea încercare.

La această manifestare au participat părintele protopop Paul Gavrilă, preotul paroh Pavel Macovei, precum și doamnele din Comitetul parohial, membre ale Asociației Femeilor Ortodoxe.

Evenimentul a început cu săvârșirea unei slujbe de pomenire, după care Asociația Femeilor Ortodoxe a organizat o șezătoare culturală pentru participante și un atelier de istorie pentru copiii din comunitate.

În cadrul șezătorii culturale, a fost evocată personalitatea complexă a celei care a fost Doamna Țării Românești între anii 1582-1583 și 1585-1591, soția domnitorului Mihnea Turcitului și mamă a 5 copii.

„Născută pe Valea Buzăului, Doamna Neaga este un profund model feminin al apărării credinței ortodoxe, pentru că ea nu doar că nu a cedat presiunilor anti-ortodoxe ale vremii, dar s-a și remarcat prin râvna cu care a ctitorit lăcașuri de cult și a apărat viața creștin-ortodoxă pe aceste meleaguri”, a amintit Ana Săcrieru, președinta Asociației Femeilor Ortodoxe.

Urmare eforturilor localnicilor și ale istoricului Nicolae Iorga, osemintele Doamnei Neaga – descoperite cu ocazia campaniei de săpături efectuate de Nicolae Iorga în 1936 – au fost depuse la biserica-monument istoric din satul Buda Crăciunești, unde, în 1936, Comisia Monumentelor Istorice a așezat o placă de marmură cu următoarea inscripție: „Aici odihnesc oasele Neagăi, Doamna Țării Românești, soția lui Mihnea Vodă, ale tatălui ei, Vlaicu, și ale altor rude”.

Doamna Săcrieru a dat citire unor fragmente din articolul „Mormântul Doamnei Neaga și al neamului ei”, publicat de marele istoric Nicolae Iorga în „Memoriile Secțiunii Istorice” ale Academiei Române, din anul 1931.

Părintele paroh Pavel Macovei, pasionat de istoria locală, păstrător al memoriei înaintașilor și adevărat culegător al mărturiilor ce încă mai există în tradiția locală, a subliniat că „Doamna Neaga nu s-a lepădat de credința sa, cu toate că soțul său a făcut acest lucru, iar alături de el avea toate avuțiile. Și totuși, ea a ales un singur lucru: să nu își piardă credința ortodoxă. Astfel, urmând drumurile Doamnei Neaga, mergem, de fapt, pe urmele credinței ei. În taină, ea fuge în acea clipă a lepădării credinței ortodoxe de către soțul ei, îl minte pe Mihnea că pleacă de la București la Târgoviște, dar, de la Văleni, schimbă direcția către Lapoș, unde era să fie prinsă de turci. Strămoșii celor din Buda Crăciunești erau însă oameni hotărâți, care au știut să o apere în această fugă a ei pentru a-și salva credința, precum și în toți anii ulteriori în care ea a continuat să fie urmărită”.

Părintele protopop Paul Gavrilă a precizat că „trăim, într-adevăr, niște vremuri în care pare că punem mai puțin bază pe istoria noastră, din care fac parte cei ce au fost mari ctitori, precum Doamna Neaga, însă, în realitate, astfel de activități culturale sunt dovada vie a faptului că avem puterea să transmitem adevărul istoric și de credință celor tineri, mereu prezenți la evenimentele Asociației”.

Gazda locală a șezătorii culturale, doamna preoteasă Luminița Macovei, a organizat un colț etnografic în care s-a putut admira ornamentica tradițională locală, iar doamnele din Comitetul parohial, membre ale Asociației Femeilor Ortodoxe, au împărtășit din specificul etnografic al zonei. Șezătoarea s-a încheiat cu frumoasa interpretare a unei balade populare românești de către tânăra Daria Lazăr.

În cadrul atelierului de istorie, destinat celor mici și realizat concomitent cu evenimentul cultural-comemorativ, a fost începută, la Buda Crăciunești, seria de ateliere dedicate voievozilor români, serie ce va fi continuată prin efortul fiului satului, absolvent al Facultății de Teologie, Valentin Iamandi.

Doamnele din Asociație au dăruit copiilor din comunitate, participanți la atelier, cărți și pachete cu dulciuri.

Asociația Femeilor Ortodoxe a realizat acest eveniment în virtutea scopului statutar de revigorare a spiritului misionar-creștin și a activităților educaționale în Eparhia Buzăului și Vrancei.