În Duminica întâi din Postul Mare (a Ortodoxiei), 24 martie 2024, sute de credincioși buzoieni au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în Catedrala „Înălțarea Domnului” din municipiu. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Ortodoxă Mixtă „Neagu Ionescu” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de prof. Ciprian Rădulescu.

Din soborul slujitorilor au făcut parte: pr. Dragoș-Mihail Olteanu, pr. Ionuț Constantin și pr. Dan Necula, consilieri eparhiali, pr. Sorin-Leonard Dinu, pr. Răzvan-Valeriu Drăgoi și pr. Ionuț-Marian Băicuș, slujitori ai lăcașului de închinare, respectiv părintele Daniel Bahnea, preot spiritual la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul locului a subliniat temeiurile cinstirii icoanelor în Ortodoxie.

„Încă din primele veacuri, lăcașurile de cult au fost împodobite cu sfinte icoane, prin cinstirea cărora creștinii își exprimau credința și prețuirea față de Mântuitorul Iisus Hristos, față de Preasfânta Sa Maică și de toți sfinții, care L-au mărturisit, pe pământ, chiar cu prețul vieții. Se știe că, în limba greacă, icoana înseamnă chip, și nu idol, cum insinuau iconoclaștii din secolele VIII-IX, iar chipul sfânt, prin excelență, imprimat în ființa umană prin actul creației, este Însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat, răstignit și înviat, pentru noi și a noastră mântuire. Părinții Bisericii, precum Sfinții Ioan Damaschin, Teodor Studitul sau Nichifor, Patriarhul Constantinopolului, au demonstrat, din punct de vedere teologic, că icoanele nu pot fi identificate cu idolii, ci sunt reprezentări, în primul rând, ale chipului divino-uman al Mântuitorului Hristos, apoi ale chipurilor umane îndumnezeite, sfințite și luminate de harul Preasfântului Duh, datorită unirii lor cu Domnul Iisus Hristos, prin dreapta credință și o viețuire conformă acesteia.

Prin urmare, atunci când ne închinăm în fața sfintelor icoane, mintea noastră nu se îndreaptă spre materia din care au fost realizate, ci spre persoanele sfinte reprezentate pe ele, invocate de noi în rugăciune. Iar temeiul prezenței icoanelor în evlavia și viața creștinilor îl constituie întruparea Fiului lui Dumnezeu în istoria umanității. Este adevărat că «pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată» (Ioan 1, 18) și nici nu poate fi cunoscut după ființa Sa; tocmai de aceea, Dumnezeu-Tatăl nu poate fi reprezentat antropomorf, dar Cel care L-a descoperit pe Tatăl – atât cât i-a fost cu putință omului să înțeleagă – a fost dumnezeiescul Său Fiu, Care, prin zămislirea cea mai presus de fire și nașterea după trup din Sfânta Fecioară Maria, S-a făcut și Fiul Omului. Așadar, existența icoanelor în biserici și în casele creștinilor este canonică, legitimă, corectă și necesară, întrucât îi ajută pe credincioși să comunice duhovnicește, prin rugăciune, cu sfinții, cu Maica Domnului și, desigur, cu Însuși Dumnezeu”, a explicat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Cu acest prilej, pr. cons. Ionuț Constantin a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei, prin intermediul căreia toți cei prezenți au fost îndemnați să contribuie la colecta pentru Fondul Central Misionar, destinat lucrării misionare și sociale a Bisericii, precum și sprijinirii parohiilor sărace din țară și din diasporă.