„La Judecata universală, Mântuitorul Iisus Hristos, ca Împărat al slavei și Judecător drept și nemitarnic, va cere socoteală tuturor oamenilor de felul în care au împlinit porunca dumnezeiască a iubirii aproapelui”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în predica adresată duminică, 19 februarie 2023, credincioșilor din municipiul Râmnicu Sărat.

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Dumitru”-Bagdat din orașul buzoian, împreună cu un sobor de trei preoți și doi diaconi, din care au făcut parte pr. Cristian Asănache – protopop al Protoieriei Râmnicu Sărat, pr. paroh Viorel Banu și pr. coslujitor Teofilat Ion. Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei a oferit răspunsurile la strană.

Pornind de la fragmentul evanghelic duminical (Matei 25, 31-46), Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a vorbit, în omilia rostită, despre criteriile Judecății de Apoi.

„Pentru Mântuitorul Hristos, mai presus de toate lucrurile și realizările cuiva din lumea aceasta este iubirea, adeverită prin fapta concretă a milosteniei trupești și sufletești, având ca subiecți pe oamenii flămânzi și însetați, pe cei lipsiți de adăpost sau de îmbrăcăminte, pe cei ce suferă în spitale și în închisori. Doar cei care au împlinit poruncile Sale cu privire la ajutorarea semenilor pot confirma credința în Dumnezeu Cel ce este iubire (cf. I Ioan 4, 8). Or, din cuvintele: «întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei prea mici, Mie Mi-ați făcut» (Matei 25, 40), deducem că, la Judecata cea de obște, tocmai oamenii săraci, disprețuiți și desconsiderați de mai-marii lumii acesteia vor fi invocați de nemitarnicul Judecător, în favoarea sau în detrimentul celor judecați, în funcție de modul în care aceștia i-au miluit sau ignorat. Totodată, înțelegem că Mântuitorul Iisus Hristos, deși S-a înălțat la ceruri, după slăvita Sa înviere, nu i-a părăsit nicidecum pe cei ce au crezut și cred în El; până la sfârșitul istoriei, Hristos Domnul este și va fi totdeauna prezent în mijlocul credincioșilor, mai ales în Sfântul Altar, unde Se aduce pe Sine jertfă de răscumpărare pentru toți oamenii, în ipostaza Sa de Miel al lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii. Mai mult decât atât, El Se ascunde în suferințele oricărui om necăjit, întristat, abandonat și umilit, identificându-Se cu acesta, dar pe care cei mai mulți dintre noi îl nesocotesc și, drept urmare, nu izbutesc să deslușească, în ființa lui, chipul lui Hristos, în pofida învățăturilor foarte clare pe care pretind că le cunosc. Tocmai de aceea, când Fiul Omului va reveni pe pământ întru slavă, înconjurat de sfinții Săi îngeri, va judeca toate neamurile de sub soare, cerând socoteală oamenilor de modul în care au împlinit învățătura Sa dumnezeiască, cea cuprinsă în Sfânta Evanghelie și propovăduită până la marginile pământului”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Ioan-Marian Mihalcea, absolvent de Teologie Pastorală, a fost hirotonit în treapta de diacon.

Pentru întreaga sa activitate pastoral-misionară și administrativ-gospodărească, părintele paroh Viorel Banu a primit Diploma de vrednicie „Episcopul Chesarie” cu insignă.

La final, s-a dat citire „Apelului la solidaritate”, prezentat în toate bisericile din Eparhie, prin care credincioșii sunt îndemnați să contribuie la colecta pentru victimele cutremurului din Siria și Turcia, desfășurată în perioada 19 februarie – 26 martie 2023.

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Râmnicu Sărat a fost ctitorită în anul 1707 de paharnicul Dumitrașcu Bagdat. Pictura lăcașului de cult aparține marelui pictor Gheorghe Tattarescu, fiind realizată în anul 1871 și restaurată de mai multe ori de-a lungul timpului.