De praznicul Înălțării Domnului, joi, 10 iunie 2021, Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Buzău și-a sărbătorit hramul principal. Cu acest prilej, au fost organizate o serie de evenimente religioase și artistice.

Miercuri seară, 9 iunie 2021, după oficierea Vecerniei unite cu Litia, Corala Ortodoxă Mixtă „Neagu Ionescu” a Catedralei, dirijată de pr. prof. Gianin-Cristian Oprea, a susținut un concert de muzică religioasă și patriotică, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Repertoriul a cuprins cântări specifice Postului Mare și praznicelor Învierii și Înălțării Domnului, precum și piese dedicate cinstirii eroilor neamului.

În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Ierarhul locului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte consilieri eparhiali, protoierei, profesori de la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”, slujitorii Catedralei Arhiepiscopale și alți clerici invitați. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul de Copii și Tineret „Symbol-Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus de conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian.

În predica rostită, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a evidențiat importanța sărbătorii Înălțării Domnului în istoria mântuirii.

„Sărbătoarea de astăzi a Înălțării Domnului la cer, care desăvârșește opera de răscumpărare a omului, realizată de Mântuitorul Hristos, are pentru noi o semnificație deosebită, întrucât, prin Înălțarea Omului‑Dumnezeu în slava dumnezeiască, s‑a desăvârșit, s‑a îndumnezeit, în chip deplin, firea omenească a Fiului lui Dumnezeu, asumată prin Întrupare. Înălțarea Domnului reprezintă ridicarea firii umane la slava divină, în iubirea Preasfintei Treimi, la o demnitate și o cinste nemaiîntâlnite până atunci; unul dintre noi, Mântuitorul Hristos, șade acum pe tronul Dumnezeirii, în sânul Preasfintei Treimi. Or, nu este puțin lucru ca un Frate al nostru mai mare, Iisus Hristos, în numele Căruia am fost și noi înfiați de Dumnezeu‑Tatăl, să Se afle pe scaunul Dumnezeirii, alături de Tatăl și de Sfântul Duh, pentru că suntem încredințați că El ne va trage și pe noi la Sine. De aceea, Sfinții Părinți arată că scopul Întrupării Fiului lui Dumnezeu pe pământ a fost acela de a‑l înălța pe om la Dumnezeu; că menirea omului nu este să dispară în mormânt, ci, așa cum Hristos a înviat și S‑a înălțat la ceruri, și omul va învia, dobândind trup pnevmatizat, pentru a se înălța la Dumnezeu”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Tot în această zi, după Sfânta Liturghie, s-a oficiat slujba Parastasului pentru eroii, ostașii și luptătorii români care s-au jertfit pentru apărarea țării și a credinței ortodoxe strămoșești. În continuare, Corul „Symbol-Jean Lupu” a prezentat un program artistic deosebit, conținând lucrări religioase, folclorice și patriotice.

Sărbătoarea s-a încheiat cu un cuvânt de binecuvântare al Chiriarhului Buzăului și Vrancei, care și-a exprimat aprecierea față de calitatea interpretativă a celor două formații corale, i-a felicitat, deopotrivă, pe coriști și dirijori pentru dăruirea și dragostea dovedite în pregătirea acestor momente muzicale, asigurându-i de tot sprijinul său în realizarea viitoarelor proiecte cultural-artistice.