În amurgul de dinaintea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuită de creștinii ortodocși pe 24 iunie, clopotele Catedralei Arhiepiscopale din Buzău au cadențat îndelung timpul profan, croindu-i un veșmânt genuin, ca o ie românească, și o sonoritate sfântă, dând foișorului de la Ceainăria culturală buzoiană silueta și vibrația unui templu al spiritualității și al literelor.

Cu aceste trăiri am început evenimentul cultural-educațional, de lansare a unei cărți mult-așteptate, tradusă din limba engleză: Liturghie și Tradiție. Reflecții teologice ale Părintelui Alexander Schmemann. Întâlnirea s-a desfășurat sub patronajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, înconjurat de părinți consilieri și inspectori de la Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, părinți, profesori și elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău și câțiva oameni de cultură ai urbei.

După rugăciunea firească pentru o astfel de comuniune, în Duh Mângâietor, subsemnatul, în calitate de gazdă a serii, a rostit un cuvânt introductiv, subliniind contextul apariției acestei cărți, ca rezultat al strădaniei asidue a elevilor voluntari în Atelierele de traducere, animate de mai bine de un deceniu la Seminar, invitând oaspeții să-i cunoască și chiar să-i aplaude pe tinerii traducători care au propus cele mai bune variante ale capitolelor din cartea abordată. Pentru a diminua, cât mai mult posibil, atât lipsa unității stilistice în traducerea românească, cât și efectul inevitabil traduttore, traditore, la îndemnul Înaltpreasfinției Sale, volumul a fost retradus în limba română de către profesorul coordonator, în perspectiva publicării integrale, pentru prima dată, în România, în urma obținerii acestor drepturi de la Seminarul Teologic Ortodox „Saint Vladimir” din New York, S.U.A.

Am scos în evidență faptul că principalele câștiguri ale acestui proiect lingvistic, pe lângă volumul minunat, apărut la Editura Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei și tipărit la Editgraph, sunt procesul în sine de traducere, așa cum am specificat și în Nota introductivă, deprinderea strădaniei de a da textelor cea mai inspirată expresie în limba română, de a „moși” – în sensul maieuticii lui Socrate – adevăratul mesaj al demersului autorului și, mai ales, întâlnirea providențială și atât de intensă a elevilor noștri cu personalitatea și opera marelui Părinte Profesor Alexander Schmemann.

Titan al Teologiei Ortodoxe contemporane și maestru al polemicii academice, cu un manierism ce caracterizează stilu-i savant, așa cum se poate descoperi și în traducerea de față, Părintele Alexander Schmemann seduce pe oricare dintre cititorii care îl cercetează prin parcursul său cosmopolit, în spiritul Părinților „veacului de aur” – născut în 1921, într-o familie rusă, cu înaintași germani baltici din partea tatălui, exilat cu familia în Franța, din Estonia, în prima copilărie, de unde va emigra în Statele Unite, în 1951 – cât mai ales prin forța cuvântului său scris sau vorbit, atunci când argumentează necesitatea recuperării Liturghiei ca centru al vieții Bisericii, atunci când invită inspirat la sondarea tainei eshatologice a Liturghiei, în cadrul demersurilor sale în Mișcarea liturgică, sau atunci când dă Teologiei liturgice o precizie nemaiîntâlnită până atunci, prin reflecția de pionierat asupra sarcinii și metodei domeniului care poartă acest nume. Iată motivele pentru care l-am adus pe Părintele Schmemann în atenția elevilor și pe filieră lingvistică, deși unii dintre ei îl cunoșteau, fiind un autor extrem de tradus în spațiul transfrontalier ortodox, foarte căutat și citat de studenți și de cercetători, în edificarea tezelor acestora.

În continuare, a luat cuvântul Doamna prof. dr. Elena Suditu, inspector școlar pentru Educație permanentă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, care și-a manifestat, cu vădită emoție, încredințarea și bucuria de a se „afla cu oamenii potriviți, în locul potrivit”, exprimându-și admirația și felicitările pentru ținuta, spiritul inovator, valorile promovate și consecvența activităților extrașcolare, cu amploare națională sau europeană, desfășurate în ultimul deceniu la liceul nostru, cât și pentru modul în care misiunea Bisericii locale răspunde nevoilor educaționale și de recunoaștere a performanței elevilor și tinerilor buzoieni.

Părintele director al Seminarului buzoian, Pr. prof. dr. Gheorghe Sava-Popa, a ținut, la rându-i, un discurs despre importanța strategică a studierii limbilor moderne și a capacitării resurselor potrivite pentru aceasta, așa cum s-a reflectat în viziunea sa managerială în ultimii douăzeci de ani, și a apreciat eforturile elevilor și ale profesorului coordonator de a traduce o lucrare necunoscută în spațiul teologic românesc, din opera Părintelui Profesor Alexander Schmemann. Preacucernicia Sa a rememorat atât aspecte din istoria recentă a Seminarului, legate de abordarea practică și performantă a limbilor engleză și franceză, cât și repere din activitatea academică a marelui teolog ortodox contemporan, omagiat cu acest prilej, reliefând rolul fundamental al acestuia privind evoluția semnificativă a Ortodoxiei în spațiul occidental european și american.

Atmosfera a căpătat tușele și serenitatea unui pastel odată cu alocuțiunea – părintească și solemnă, în același timp – a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop, care a împărtășit celor prezenți deschiderea, interesul viu și susținerea, în sens științific și de mecenat, pentru astfel de proiecte, cu impact pregnant asupra elevilor traducători ai Seminarului și asupra teologilor inițiați, care vor beneficia de pe urma unor astfel de lecturi valoroase:

„Când Părintele profesor Dima mi-a adus la cunoștință rodul muncii frățiilor voastre, sigur că m-am bucurat nespus de mult, pentru că am conștientizat, încă o dată, că, în Seminarul nostru Teologic, avem, în fiecare clasă, câte un mănunchi de copii foarte buni și serioși, care cunosc scopul prezenței lor în această școală și, mai ales, perspectiva viitorului. Alegerea unei teme de o asemenea profunzime, chiar dacă este vorba despre Sfânta Liturghie – și ni se pare, de multe ori, că știm ce este Sfânta Liturghie –, a fost o provocare atât pentru elevi, cât și pentru profesor, deopotrivă. Dincolo de faptul că elevii au avut posibilitatea să-și etaleze cunoștințele de limbă engleză, cartea Părintelui Alexander Schmemann este, totuși, o lucrare profund teologică. Lecturând eu însumi traducerea realizată, am observat o anumită diferență de stil, în ceea ce privește redarea mesajului original, motiv pentru care l-am îndemnat pe Părintele Dima să revină, împreună cu elevii, asupra textului și să realizeze o traducere unitară, întrucât aceasta este o carte destinată îndeosebi celor cunoscători de Teologie și, în general, oamenilor intelectuali, preocupați de studiu. […] Când mă gândesc că problematica Tainei Sfintei Liturghii, dezbătută încă din anii ’60-’70, este atât de actuală, îmi dau seama că Părintele Alexander Schmemann a fost un om de vocație, un om providențial pentru creștinătatea ortodoxă din Occident și, desigur, un ambasador al Bisericii Ortodoxe în relația cu lumea romano-catolică, pentru că el a răspuns la foarte multe provocări ce priveau intenția teologilor romano-catolici de realizare a unei reforme liturgice. Ca teolog ortodox, a trebuit să ia atitudine și să demonstreze că Liturghia ortodoxă, dacă este săvârșită și trăită în duhul Părinților Bisericii, constituie cea mai mare bogăție pe care o avem noi, răsăritenii, și la care trebuie să ținem foarte mult.

Desigur, lucrarea în sine presupune o muncă asiduă, din punctul de vedere al traducătorului, cunoscător al limbii engleze, dar și al limbii române și, mai ales, al limbajului teologic, iar aici Părintele profesor Dima Cristian s-a implicat cu toată dăruirea și, împreună cu echipa de elevi, a putut să o aducă în această formă, așa cum se regăsește în cartea publicată.

Eu nu pot decât să mă bucur când aud și constat, apoi, că proiectele gândite la nivelul școlii nu rămân doar la faza de dorință sau intenție, ci se concretizează în ceva palpabil și, mai ales, folositor pentru spațiul teologic, seminarial și universitar. Am simțit – și subliniez încă o dată acest lucru – că, în școala noastră, avem elevi foarte buni, dintre care pe câțiva am reușit să-i cunosc personal și să le urmăresc evoluția încă din primul an de studiu, făcând cinste Seminarului de la Buzău atât la facultățile de teologie din țară, cât și la cele din străinătate. Aceasta înseamnă că școala teologică buzoiană și-a păstrat, până astăzi, prestigiul pe drept câștigat și merită cu prisosință cuvintele noastre de apreciere”.

Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat felicitările și mulțumirile atât pentru cei implicați direct, cât și pentru cei invitați – primii beneficiari, pentru echipa făcută de profesorul și seminariștii buzoieni cu toți colegii de la Editura Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în atingerea obiectivelor acestui proiect, și a oferit tuturor celor prezenți câte un exemplar al acestei cărți, invitându-i, generos, să se bucure de produsele gazdelor noastre de la Ceainăria culturală.

Mai mult, în semn de recunoaștere pentru rezultatele deosebite obținute de trei elevi la ultimele concursuri naționale și europene de traduceri pentru licee, Înaltpreasfinția Sa a oferit premii, constând în diplome, cărți și sume de bani, elevilor Mihail Banu, Adrian-Mihăiță Bratu și Ciprian Gabriel Cojocaru.

Seara s-a încheiat cu plăcute momente de socializare și dragi revederi și, mai ales, cu sentimentul că traducerea de față, „Liturghie și Tradiție. Reflecții teologice ale Părintelui Alexander Schmemann”, este o aducere înainte, o ofrandă sau un dar pentru teologii mai mari sau mai mici și nu numai; mai mult chiar, este darul nostru – al profesorilor și elevilor – pentru „Școala care ne-a făcut pe toți oameni”: Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Buzău, la aniversarea a 185 de ani de la înființare, în anul centenarului nașterii Părintelui Profesor Alexander Schmemann.

Pr. prof. Cristian Marius Dima

Coordonator activități școlare și extrașcolare

Seminarul Teologic Ortodox Buzău