În Duminica a 4-a din Postul Mare (a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul), obștea Mănăstirii vrâncene Mușinoaiele l-a avut în mijlocul ei pe Chiriarhul Buzăului și Vrancei. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoți, ierodiaconi și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mare a așezământului monahal, având hramul „Adormirea Maicii Domnului”. În cadrul slujbei, Ierarhul l-a hirotonit în treapta de ieromonah pe ierodiaconul Sofronie Nechita, iar la final l-a instalat în demnitatea de stareț al Mănăstirii Mușinoaiele, în locul fratelui său după trup, părintele protosinghel Cleopa Nechita, trecut la cele veșnice în ziua de 19 ianuarie 2021.

În cuvântul de învățătură, Arhiepiscopul Ciprian a vorbit despre viața Sfântului Cuvios Ioan Scărarul și despre celebra lui scriere ascetică, intitulată Scara dumnezeiescului urcuș sau Scara Paradisului, de la care și-a dobândit și numele.

„Inspirat de visul patriarhului Iacov din Vechiul Testament (cf. Facerea 28, 12-13) și de numărul anilor Domnului nostru Iisus Hristos, când Și-a început activitatea publică de propovăduire a Evangheliei, Sfântul Ioan și-a imaginat urcușul spiritual al viețuitorilor din așezămintele monahale asemenea unei scări ce leagă cerul de pământ, formată din 30 de trepte, corespunzătoare celor 30 de capitole ale cărții sale, cunoscută sub denumirea de «Scara virtuților», în care sunt prezentate și analizate atât patimile cu care se războiesc viețuitorii din mănăstiri, cât și virtuțile pe care aceștia trebuie să le dobândească, pentru a putea înainta duhovnicește spre întâlnirea cu Hristos. Din punct de vedere teologic, laturile paralele ale Scării Sfântului Ioan simbolizează cele două firi ale Persoanei divino-umane a Mântuitorului Iisus Hristos, iar «scara de argint» pe care a coborât din ceruri Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu este însăși Sfânta Fecioară Maria, singura ființă umană care, prin curăția trupului și neprihănirea sufletului, prin rugăciune neîncetată și ascultare smerită, s-a învrednicit să unească din nou cerul cu pământul, prin nașterea cea mai presus de fire a Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul”, a reliefat Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, Arhipăstorul locului a explicat semnificațiile textului evanghelic ce înfățișează vindecarea fiului lunatic (Marcu 9, 17-32).

„Mântuitorul Hristos ne învață mai întâi cum trebuie să ne fie credința: simplă, dreaptă, neîndoielnică, smerită și statornică, așa cum a devenit credința tatălui din Evanghelie, în a doua parte a intervenției sale. Apoi, trebuie să conștientizăm cât de folositoare sunt pocăința sinceră, rugăciunea smerită și postul, pentru vindecarea rănilor sufletești provocate de săgețile otrăvitoare ale vrăjmașului diavol, atunci când îi permitem să ne exploateze propriile patimi. Mântuitorul ne încredințează că putem ieși biruitori din lupta cu acesta numai dacă ne vom curăți mintea, sufletul și trupul cu rugăciunea și cu postul, punându-ne nădejdea exclusiv în El”, a subliniat Ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Ciprian l-a hirotesit întru stareț pe părintele ieromonah Sofronie Nechita, căruia i-a înmânat bastonul, ca semn al puterii de a conduce, apoi l-a așezat în strana rezervată starețului.

Chiriarhul l-a prezentat obștii de călugări și credincioșilor pe noul stareț al Mănăstirii Mușinoaiele, exprimându-și convingerea că acesta va continua cu aceeași râvnă lucrarea duhovnicească și administrativă a predecesorului său.