Consecvenți crezului nostru educațional și strategiilor manageriale coerente, menite să consolideze dimensiunea europeană a învățământului oferit, Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău organizează permanent, de mai bine de un deceniu, proiecte și evenimente școlare și extrașcolare, orientate spre demnitate, multilingvism, voluntariat și alte valori europene și creștine conjunctive.

În acest sens, au fost create mai multe facilități și contexte care să-i angajeze pe elevii interesați în activități de traducere sau traductologie, de la atelierele de traducere, organizate anual de Catedra de limbi moderne și limbi clasice, până la lucrări și articole științifice, în care au fost implicați de către profesorul coordonator, prin exerciții coerente de traducere, cu precădere în limbajul teologic ortodox, pentru analize calitative și cantitative de date.

Este o continuare firească a preocupărilor pentru traducere și lărgire a orizonturilor culturale și religioase, începute de ierarhii luminați din Episcopia Buzăului, încă de la sfârșitul secolului a XVII-lea (Episcopul cărturar Mitrofan și cei ce i-au urmat), dezvoltate exemplar de primul director al Seminarului buzoian – profesorul traducător Gavriil Munteanu, pe care l-am comemorat, într-un eveniment dedicat, anul trecut – și continuate, în semn de recunoștință pentru calea deschisă de înaintași, cu proiecte inovative și competiții de top în școala teologică de la Buzău, în condițiile noului peisaj educațional transfrontalier.

Iată de ce, și în acest an, cu multiple limitări la nivel de învățământ, elevii noștri au fost invitați într-un nou proiect european de parteneriat școlar, în care-și vor dezvolta, printre altele, și competențele lingvistice; au tradus o lucrare teologică științifică, abordată în premieră în limba română, au creat o broșură inedită dedicată Rugăciunii domnești, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor moderne, iar pe 26 noiembrie, au făcut eforturi lăudabile pentru a participa la Concursul „Juvenes Translatores”, cea mai titrată competiție lingvistică, organizată, pentru licee, de către Comisia Europeană.

Menit a „recunoaște meritele celor mai buni tineri traducători ai Uniunii Europene”, concursul se adresează elevilor care împlinesc 17 ani în anul concursului, putând fi înscriși maximum 5 din fiecare liceu selectat de către organizatori, pentru a traduce un text, folosind dicționare clasice, dintr-o limbă oficială a Uniunii Europene în altă limbă oficială, aleasă de concurent.

În pofida condițiilor vitrege pentru prezentarea la acest concurs, mai ales cele specifice acestei luni – să sperăm tranzitorii – din învățământul românesc: numărul restrâns de elevi eligibili ca vârstă, din care să putem selecta pe cei capabili de performanță, mutarea activităților școlare și extrașcolare on-line, prin închiderea școlilor, lipsa electricității din unele comune buzoiene și vrâncene, în această săptămână, dublată de tracasarea elevilor, din cauza conexiunii instabile la internet (acolo unde există), 4 elevi au reușit să ajungă la timp la concursul desfășurat sincron, on-line, la liceu. Chiar dacă a lipsit căldura din calorifere, temerarii, echipați ca de schi și distanțați fizic corespunzător, încălziți de emoția concursului și de ceaiul aburind, de mușcată, au tradus, timp de două ore, un text în limba engleză, despre un raport „paleografic” din… 8 mai 2095.

Urmând întru totul condițiile desfășurării concursului, actualizate permanent de către Direcția Generală de Traduceri a Comisiei Europene, aceștia s-au întrecut în creativitate, dând expresie optimă limbii materne, în care au tradus textul impus, în speranța repetării performanței din 2009, când, participând pentru prima dată cu elevii la „Juvenes Translatores”, seminaristul buzoian Teodor Baciu și-a adjudecat trofeul pentru România, în cadrul unui eveniment solemn, la care a participat la Bruxelles, alături de profesorul coordonator.

Este încă un motiv de bucurie pentru noi, cei ce învățăm la „cea mai veche școală medie din Buzău” – însă mereu înnoită, prin lucrarea jertfelnică a profesorilor și elevilor, deopotrivă –, văzând că, indiferent de vremuri, se păstrează și se amplifică prestigiul clădit de precursori, într-un nesfârșit exercițiu – școlar și extrașcolar – al identității, ca liant, și al recunoștinței, ca virtute, pentru școala „care ne-a făcut pe toți oameni”.

Pr. Cristian Marius Dima

Profesor de Limbi moderne

Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Buzău