Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a slujit duminică, 20 decembrie 2020, în Parohia buzoiană Văcăreasca. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în biserica din localitate, aflată sub ocrotirea Sfântului întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan.

În cuvântul de învățătură, Chiriarhul locului a explicat de ce Sfinții Părinți au rânduit ca, în Duminica dinaintea Nașterii Domnului, să se citească primul capitol din Sfânta Evanghelie după Matei, care ne prezintă genealogia Mântuitorului Hristos.

„Sfântul Matei, spre deosebire de ceilalți evangheliști, Marcu, Luca și Ioan, a scris Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos în limba aramaică, pentru că s-a adresat în primul rând conaționalilor săi evrei. Pe aceștia a dorit să-i convingă mai întâi de faptul că Iisus din Nazaretul Galileii este, în același timp, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, iar pentru aceasta, a trebuit să întreprindă o muncă de cercetare asiduă, respectiv identificarea, pe linie paternă, a tuturor strămoșilor după trup ai Mântuitorului, începând cu patriarhul Avraam și încheind cu Dreptul Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria și tatăl legal al Pruncului Iisus. El și-a început Evanghelia cu genealogia sau cartea neamului lui Iisus tocmai pentru a demonstra că Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, are atât obârșie dumnezeiască, prin nașterea Sa din veci din Dumnezeu-Tatăl, cât și obârșie omenească, prin nașterea în timp din Sfânta Fecioară Maria, prin lucrarea Sfântului Duh. Mai mult decât atât, Iisus Hristos, ca Om, Se trage chiar din neam împărătesc, iar aceasta rezultă din profețiile mesianice ale Vechiului Testament, dar și din faptul că, pentru recensământul dispus de împăratul roman Octavian Augustus, Sfânta Fecioară și Dreptul Iosif s-au dus pentru înregistrare în orașul lor de baștină, Bethleem, adică în cetatea proorocului și regelui David. Însă, și pe linie omenească, Mântuitorul Hristos Își trage obârșia tot din Dumnezeu, căci, potrivit genealogiei prezentate de Sfântul Evanghelist Luca, Adam cel creat «după chipul lui Dumnezeu», din care s-a înmulțit întreg neamul omenesc, este numit «fiul lui Dumnezeu» (Luca 3, 38), ceea ce înseamnă că, și din această perspectivă, obârșia Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului, este deodată dumnezeiască și pământească. De aceea, duminica de astăzi este trecută în calendar sub denumirea de «Duminica Sfinților Părinți după trup ai Domnului»”, a arătat Înaltpreasfinția Sa.

Întâistătătorul Eparhiei Buzăului și Vrancei a mai subliniat că, „prin împărțirea celor 42 de neamuri sau generații în trei serii de câte 14 – de la Avraam până la regele David, de la David până la strămutarea în Babilon și de la strămutarea în Babilon până la nașterea Domnului – Sfântul Evanghelist Matei a dorit să scoată în evidență timpul îndelungat parcurs de poporul ales până la venirea lui Mesia, Unsul lui Dumnezeu, Cel ce avea să izbăvească lumea de păcat și de moarte”.

„Respectându-i libertatea, Dumnezeu l-a lăsat să trăiască așa cum și-a dorit, afundat în păcate de tot felul, însă, pentru a nu se stinge candela speranței în împlinirea făgăduințelor dumnezeiești, i-a inspirat pe proorocii și drepții Vechiului Testament să-l pregătească duhovnicește pentru momentul atât de mult dorit și așteptat al nașterii lui Hristos, pe care Evanghelistul îl consemnează succint în a doua parte a capitolului întâi (Matei 1, 18-25). Cu alte cuvinte, i-a lăsat pe oameni să-și dorească ei înșiși, cu ardoare, izbăvirea din starea de decadență morală în care ajunseseră, conștientizând că altă scăpare din robia păcatului și a morții spirituale nu au decât la Părintele ceresc, Cel îndelung-răbdător, iubitor și iertător. Iar momentul izbăvirii lui Israel și a întregii omeniri de sub stăpânirea celui rău, numit de Sfântul Apostol Pavel «plinirea vremii» (Galateni 4, 4), a venit atunci când Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, făcând ascultare desăvârșită față de Dumnezeu-Tatăl, S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria – cum mărturisim în Crez –, făcându-Se Om, pentru ca pe noi, oamenii, să ne înalțe la ceruri”, a spus Ierarhul.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop Ciprian l-a hirotonit în treapta de preot pe tânărul diacon Constantin Cristinel Stoica, pe seama Parohiei Tisăul de Sus, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din localitatea Tisău, Protoieria Buzău I.