Mulți credincioși au ales să înceapă noul an 2021 în rugăciune, la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău. Ei au participat joi, 31 decembrie 2020, la rânduiala Vecerniei unită cu Litia și la slujba trecerii dintre ani, oficiate de un sobor de preoți și diaconi, iar vineri, 1 ianuarie 2021, au luat parte la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

După citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură despre Tăierea împrejur cea după trup a Domnului, primul praznic împărătesc al noului an calendaristic.

„Domnul Hristos a fost supus acestui ritual, prin care era integrat în comunitatea iudaică, ceea ce presupunea respectarea întocmai a tuturor prevederilor Legii. Datorită acestui eveniment, cântările de la strană ne îndeamnă pe toți să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel Care a acceptat de bunăvoie, din iubire față de oameni, coborârea în istorie ca Om, pe de o parte, și supunerea față de Lege, pe de altă parte. Întruparea Fiului dumnezeiesc a însemnat ascultarea și supunerea Sa desăvârșită față de Dumnezeu-Tatăl, iar Tăierea Sa împrejur, după trup, a reprezentat primul act de supunere a Fiului devenit Om față de Lege. Mântuitorul Hristos avea să rostească mai târziu cuvintele: «Să nu socotiți că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc» (Matei 5, 17). Și iată că, din fragedă pruncie, a transmis tuturor mesajul de a respecta Legea. Dar noi, creștinii, ce Lege se cuvine să împlinim? Desigur, Legea Noului Legământ, pecetluită tot cu sânge, dar, de această dată, nu cu sângele tuturor persoanelor de parte bărbătească din poporul lui Israel, ci prin scumpul sânge al Mântuitorului Hristos Însuși, vărsat pe crucea Golgotei”, a explicat Arhipăstorul locului.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a vorbit despre Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, pomenit în ziua de 1 ianuarie, „care s-a dovedit a fi un foarte bun organizator al vieții bisericești și monahale, un mare teolog, datorită valoroaselor sale lucrări în care tâlcuiește tainele credinței ortodoxe adevărate; un smerit liturghisitor și autorul unei Sfinte Liturghii ce-i poartă numele și care se săvârșește de zece ori pe an, dar a rămas în conștiința Bisericii ca un excepțional organizator al activităților filantropice, prin așezămintele sociale destinate tuturor categoriilor de oameni năpăstuiți: bolnavi, orfani, văduve, străini. Toți erau adăpostiți în așa-numita «Vasiliadă», un ansamblu de clădiri construite la periferia orașului Cezareea, unde îi cerceta personal pe oamenii necăjiți și întristați”, a spus Chiriarhul.

De asemenea, Întâistătătorul Eparhiei de la Curbura Carpaților i-a îndemnat pe credincioși ca, la început de an, să se roage pentru sănătatea trupească, mentală și sufletească.

„Nu întâmplător am folosit sintagma «sănătate mentală și spirituală», pentru că, din păcate, prin avalanșa dezinformărilor transmise pe toate căile de comunicare, ne-a fost inoculată o frică, o teamă, o spaimă, care a determinat pe mulți oameni să se închidă în case, să se însingureze și să nu mai permită accesul nici măcar al persoanelor apropiate. Sigur că trebuie să avem grijă de noi, respectând măsurile ce se impun în astfel de situații, dar să fim atenți să nu ne înstrăinăm unii de alții și, mai ales, de Dumnezeu și Sfânta Sa Biserică. Avem nevoie să ne împărtășim suferințele unii altora, pentru că astfel putem purta povara bolii mult mai ușor. Fiind vorba de un virus care a făcut atâtea victime, este firesc ca omul să se teamă de moarte. Și nu trebuie să ne surprindă acest lucru, de vreme ce și unii sfinți ai Bisericii, aflați la o vârstă înaintată, s-au temut de moarte. De ce? Pentru că, oricât ne-am strădui s-o deslușim, moartea are multe necunoscute; însă conștiința că nu suntem suficient pregătiți pentru Dincolo ne provoacă multă neliniște și, de aceea, Îi cerem lui Dumnezeu timp de pocăință și îndreptare. Ori, anul nou în care tocmai am pășit trebuie interpretat ca semn al bunătății și milostivirii Părintelui ceresc față de toți cei ce doresc să fructifice cu înțelepciune darul timpului, pentru restaurarea sănătății și mântuirea sufletului”, a subliniat Ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhiepiscop Ciprian a oficiat Te Deum-ul la Anul Nou, citind rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu în anul ce s-a încheiat și de binecuvântare a anului civil care a început.

Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a oferit răspunsurile la strană.