În cadrul Parteneriatului educațional Hristos – Cuvântul care vindecă, încheiat între Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Buzău, ISJ Călărași, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Episcopia Sloboziei și Călărașilor și alte instituții din cele două județe, prin care se realizează un schimb de experiență între profesorii de Religie buzoieni și călărășeni, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, în data de 3 iunie 2024, la Mănăstirea Ciolanu, a avut loc prima activitate din proiect.

Parteneriatul își propune să valorifice conținutul de credință al Bisericii Ortodoxe în ceea ce privește boala, suferința și comuniunea omului cu Dumnezeu și cu aproapele său, să promoveze legătura de cunoaștere, apropiere, iubire și slujire dintre oameni, cu precădere relația copiilor și a tinerilor cu cei aflați în suferință, promovând dialogul, colaborarea și fapta bună, izvorâtă din iubire și credință.

Activitatea a început în biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a așezământului monahal, prin audierea unui buchet de pricesne, pregătit de 5 elevi din județul Buzău, care, prin repertoriul ales și interpretarea de înaltă calitate, au deschis, prin emoții sfinte, inimile celor aproape 70 de profesori prezenți. Efectul spontan al melodiilor interpretate de elevi a fost răspunsul pe care l-au dat profesorii, intonând priceasna „Primăvară dulce”, Axionul Învierii și imnul Învierii Domnului Hristos. După aceea, ierodiaconul Clement Artene, bibliotecarul Mănăstirii Ciolanu, a prezentat un scurt istoric al viețuirii monahale de pe meleagurile buzoiene. Cu un discurs apreciat de întreg auditoriul, părintele Clement a dezvăluit momentele importante care și-au pus amprenta asupra identității mănăstirii buzoiene cu rol de gazdă a evenimentului, prin bunăvoința părintelui stareț, protos. Veniamin Anghel.

Momentul principal al întâlnirii l-a reprezentat organizarea în aer liber, în fața altarului de vară, sub un tei secular, a cinci ateliere de lucru, cu teme inspirate din tematica Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și a Anului comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți. După un scurt moment destinat cunoașterii reciproce a profesorilor din cele două județe, realizat de către cei doi inspectori școlari de specialitate, prin două exerciții de spargere a gheții, cadrele didactice au constituit grupurile celor cinci ateliere, abordând temele: „Domnul Iisus Hristos – Doctorul sufletelor și al trupurilor”, „Maica Domnului – izvor de tămăduire”, „Sfinții doctori fără de arginți în istoria Bisericii”, „Sănătate și boală – considerații duhovnicești”, respectiv „Bolile tinereții – adicții”. Temele au avut ca finalitate identificarea unor aspecte de ordin liturgic, cultural și didactic care să îmbogățească perspectivele profesionale ale participanților. Activitatea a solicitat cunoștințe de specialitate și aptitudini artistice, întrucât ideile au fost transpuse în desene inspiraționale, însoțite și de un rezumat al ideilor mai valoroase, pe coli de flipchart, prezentate apoi în plen de către fiecare echipă. S-au făcut, de fiecare dată, aprecieri, comentarii și completări care au însuflețit întâlnirea. Pe parcursul atelierelor, dl prof. Marius Bădăruță, de la Liceul de Arte „Margareta Sterian” din Buzău, a asigurat și un fond muzical inedit, prin scurte piese muzicale interpretate la flaut.

După workshop-uri, pr. Adrian Chiagă, profesor la Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu” din Râmnicu Sărat, a oferit un frumos moment de teatru de păpuși, intitulat „Copilăria Sfântului Nectarie de la Eghina”, care a reușit să ne transpună pe toți cei prezenți în clipele dificile ale copilului Anastasie, dar și în modul minunat în care Dumnezeu a intervenit și l-a ajutat pentru credința lui. Activitatea s-a dovedit un exemplu de bună practică pentru folosirea metodelor didactice moderne la clasă, care pot crește eficiența actului educațional.

În încheiere, pe rând, inspectorii școlari județeni – dl prof. Robert-Mugurel Roșioru și pr. prof. Mișu Spiroiu – au evaluat și apreciat evenimentul ca fiind unul reușit, cu valențe formative pozitive pentru activitatea didactică a profesorilor de religie implicați, și au propus continuarea parteneriatului printr-o activitate asemănătoare, în a doua parte a acestui an, în Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

Prof. Robert-Mugurel Roșioru

Inspector pentru disciplina Religie

Inspectoratul Școlar Județean Buzău