Emoții, mărturii, documente inedite și oameni speciali au marcat un nou început duhovnicesc pentru Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău.

După cuvenita perioadă de primenire și înnoire a Paraclisului Arhiepiscopal „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din incinta Centrului Eparhial, a fost săvârșită slujba Vecerniei din ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, de către Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de preoți, din care au făcut parte: pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, pr. prof. Cristian Marius Dima, directorul Seminarului buzoian, pr. Dan Necula, consilier eparhial la Sectorul Învățământ și activități cu tineretul, preoți cadre didactice de la școala teologică buzoiană, precum și pr. Daniel Bahnea, spiritualul care va sluji în acest paraclis, în prezența elevilor seminariști.

În atmosfera potrivită pentru evocări și mărturisiri, părintele director al Seminarului a introdus auditoriul în tema specială a colocviului propus de școala teologică buzoiană, împreună cu Sectorul Învățământ și activități cu tineretul, subliniind legătura determinantă dintre sfântul ierarh pomenit și marele teolog român al secolului trecut, pr. acad. prof. dr. Dumitru Stăniloae (1903-†1993), căruia i-a fost dedicată manifestarea.

„Dincolo de acest nou început, firesc, al programului liturgic al seminariștilor buzoieni, în istoricul paraclis al Seminarului, am avut bucuria să cinstim în chip deosebit, de la Arhiereu până la cel mai tânăr dintre seminariști, un sfânt ierarh care a dat văzduhului Bisericii dreptmăritoare o dimensiune «dialogică, pnevmatică și cathartică», prin teologia și întreaga sa lucrare: Sfântul Grigorie Palama, numit «teologul energiilor necreate sau al luminii dumnezeiești». Viața Sfântului Grigorie Palama, mărturisirea, opera și trăirea sa duhovnicească l-au inspirat și determinat pe marele teolog, academician și mărturisitor român contemporan, Părintele profesor Dumitru Stăniloae, să creeze o operă teologică autentică, în duh filocalic, românească și universală totodată, deopotrivă înrădăcinată în Tradiție și unică prin contribuția sa la dezvoltarea înțelegerii teologice ortodoxe contemporane și, mai mult, la cunoașterea nemijlocită a lui Dumnezeu, prin experiența prezenței Lui personale în lucrările împărtășite. Marea forță isihastă și harică a Sfântului Grigorie Palama a fost pusă în lumină și fructificată de Părintele Stăniloae în lucrarea sa multilaterală din Biserică, nu numai ca autor al primei monografii dedicate sfântului isihast, publicată în anul 1938, ci și ca preot, părinte duhovnicesc, teolog, savant, mărturisitor și dascăl de teologie”, a declarat pr. Cristian Marius Dima.

Creionând contextul unui simpozion organizat în anul 1991, prilej în care numeroasa comunitate școlară de atunci a Seminarului Teologic buzoian a primit o scrisoare din partea Părintelui profesor Dumitru Stăniloae, elevul seminarist de clasa a XI-a, Ioan Stan, a fost invitat să dea citire epistolei inedite cu titlul Către seminariștii buzoieni, semnată de Părintele profesor Dumitru Stăniloae și reeditată într-o broșură apărută la Editura Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, care a fost împărțită invitaților la eveniment.

Bucuria primirii acestei scrisori și legătura specială înfiripată cu Părintele profesor a fost urmată de un alt act de omagiere, la aniversarea a 89 de ani ai marelui teolog, prin vizita făcută de câțiva seminariști buzoieni acasă la Părintele Stăniloae, în anul 1992. Momentul a fost evocat admirabil de inițiatorul acestor lecții de neuitat, pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, invitatul special al serii duhovnicești. Tânărul diriginte de odinioară, căruia i s-au alăturat din nou elevii săi de atunci – azi preoți și profesori universitari reveniți în paraclisul Seminarului –, a evocat figura prodigioasă a teologului ortodox.

„Mă întrebam ce ar fi însemnat teologia românească fără Sfântul Grigorie Palama și fără Filocalie? Dar, mai mult decât teologia, ce ar fi fost viața duhovnicească petrecută în temnițele comuniste fără acestea? Am studiat fenomenul și am aflat că în acel mediu ostil circulau textele filocalice. Cine a tradus aceste texte în secolul al XX-lea? Părintele Dumitru Stăniloae. Faptul că textele filocalice au îmbărbătat pe martirii și mărturisitorii credinței din închisorile comuniste se datorează acestui părinte, el însuși suferind mai mult de 4 ani în aceleași condiții. Chiar în broșura pe care o avem în față, observați ce spune Părintele Galeriu: «se va vorbi în teologia noastră despre teologia până la Stăniloae și teologia de după Stăniloae. El reprezintă o piatră de hotar»”, a amintit părintele Gheorghe Holbea.

Printre foștii seminariști buzoieni care au împărtășit ceea ce au simțit la întâlnirea cu Părintele Stăniloae, dar și în legătură cu teologia sa, descoperită pe parcursul orelor de dogmatică, s-au aflat: pr. asist. univ. dr. Nicușor Morlova, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța, dl lect. univ. dr. Adrian Carabă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, preoții frați Ionel și Toderiță Rusu, pr. Eduard Daniel Bran, pr. prof. Dan Lucrețiu Pătrășcanu și, nu în ultimul rând, părintele spiritual din acea perioadă, pr. prof. Aurelian Damian.

Încântat de evocările antevorbitorilor, de atmosfera recreată și de duhul comuniunii împărtășite de toți cei reuniți, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a încheiat seara cu un cuvânt de binecuvântare și de mângâiere duhovnicească, adresat profesorilor și seminariștilor de ieri și de azi, în ziua liturgică închinată Sfântului Grigorie Palama.

„Mulțumim lui Dumnezeu că s-a putut reveni la tradiția noastră liturgică seminarială, lucru realizat sub înrâurirea harului Preasfântului Duh, revărsat asupra noastră, a tuturor, prin rugăciunile teologului luminii, Sfântul Grigorie Palama, și ale teologului iubirii, Părintele profesor Dumitru Stăniloae. Iar despre Părintele Dumitru Stăniloae vorbește întotdeauna, cu predilecție, pr. conf. dr. Gheorghe Holbea, demonstrând întocmai și în această seară. În acest sens, îmi exprim speranța și chiar certitudinea că foarte multe din cele pe care le-a împărtășit au ajuns și la inimile frățiilor voastre, elevii de astăzi ai Seminarului Teologic din Buzău. Bucurați-vă, așadar, și înscrieți-vă în suflet emoțiile pe care le-ați trăit, primind și această broșură ce conține o scrisoare pe care Părintele Stăniloae, de Acolo unde se află, din ceruri, v-a trimis-o și vouă, seminariștilor din zilele noastre, ca unor viitori slujitori vrednici ai sfintelor altare. După cum a precizat pr. Gheorghe Holbea, seminariștii de la Buzău sunt singurii care au primit o astfel de epistolă din partea unui teolog de talia Părintelui Stăniloae”, a concluzionat Ierarhul Buzăului și Vrancei.