Biserica Mănăstirii buzoiene Rătești, cu hramurile „Buna Vestire” și „Învierea lui Lazăr”, a fost sfințită luni, 5 iunie 2023, la sărbătoarea Sfintei Treimi, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Situat în incinta cimitirului vechi al așezământului monahal, lăcașul de închinare a trecut, între anii 2020-2023, printr-un amplu proces de renovare și înfrumusețare.

Rânduiala de târnosire a bisericii la exterior și în interior, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, stropirea cu aghiasmă, așezarea de sfinte moaște în piciorul Sfintei Mese din Altar și pecetluirea acesteia, a fost urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită de Ierarhul locului, împreună cu un sobor de șase ieromonahi, preoți și diaconi. La final, s-a oficiat și o slujbă de pomenire pentru ctitorii și viețuitorii mănăstirii, trecuți la cele veșnice. Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei a dat răspunsurile la strană.

În omilia rostită, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a explicat învățătura ortodoxă despre Sfânta Treime – Tatăl, Fiul și Sfântul Duh – și despre rolul fiecărei Persoane dumnezeiești în opera de mântuire a neamului omenesc.

Pentru munca depusă la înnoirea sfântului lăcaș, Înaltpreasfinția Sa a oferit Diploma de vrednicie „Episcopul Chesarie” cu insignă stavroforei Ghelasia Tănase, stareța Mănăstirii Rătești, părintelui protosinghel Sava Păun, duhovnicul așezământului călugăresc, și monahiei Antima Miron. De asemenea, Chiriarhul a primit din partea obștii monahale o candelă din argint.

Biserica a fost zidită în anul 1825, cu cheltuiala hatmanului Mihail Filipescu. În perioada 2020-2023, prin implicarea directă a Părintelui Arhiepiscop Ciprian și cu sprijin financiar din partea Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, a autorităților de stat centrale și județene, au fost efectuate mai multe lucrări la lăcașul de rugăciune: refacerea acoperișului, consolidarea pereților, realizarea hidroizolației, rezidirea pridvorului, placarea pardoselii din naos și pronaos cu marmură, iar a celei din Sfântul Altar cu parchet din lemn masiv, înlocuirea tâmplăriei, confecționarea unor ancadramente din lemn în jurul ferestrelor și dotarea lor cu vitralii, realizarea instalației electrice și termice, rezidirea Sfintei Mese și a Proscomidiarului, dotarea bisericii cu obiectele de cult necesare slujirii liturgice și restaurarea picturii.