La Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul“ din Buzău a avut loc, miercuri, 9 aprilie 2014, un simpozion dedicat Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

Profesori de la Seminarul buzoian le-au vorbit elevilor despre moştenirea istorică, spirituală şi culturală a epocii brâncoveneşti.

Pr. Prof. Dr. Nicolae Moraru a precizat că Buzăul – regiunea de la Curbura Carpaţilor – se bucură de unele edificii brâncoveneşti, la Râmnicu Sărat existând Biserica «Adormirea Maicii Domnului», ctitorită de către Constantin Brâncoveanu şi spătarul Mihai Cantacuzino, unchiul său. De asemenea, Palatul arhiepiscopal din Buzău este o ctitorie brâncovenească, ce dăinuie până astăzi.

La rândul său, Dl Prof. Constantin Coman a subliniat următoarele: Am putut să evidenţiem împreună nu numai aspectele referitoare la slujirea Bisericii noastre strămoşeşti, ci la întreaga activitate depusă de către domnitor în cei 25 de ani cât a condus destinele Ţării Româneşti. Au fost evidenţiate şi aspectele diplomatice, culturale, militare ale domniei sale şi credem că scopul nostru a fost atins. Elevii au aflat noutăţi şi se vor raporta, de acum încolo, la un model în ceea ce priveşte jertfelnicia pentru Biserica noastră Ortodoxă.

În deschidere, cei prezenţi au vizionat şi un scurt film documentar despre Palatul Mogoşoaia, o capodoperă a arhitecturii brâncoveneşti.

Manifestarea se înscrie în seria de evenimente culturale prilejuite de „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni“ în Patriarhia Română.