Credincioșii din comuna buzoiană Mărăcineni au fost vizitați duminică, 13 decembrie 2020, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Chiriarhul locului, împreună cu un sobor de patru preoți și doi diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitate, hirotonind în treapta diaconiei pe tânărul Constantin Cristinel Stoica, absolvent de Teologie Pastorală. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

În cuvântul de învățătură, Arhiepiscopul Ciprian a reliefat semnificațiile textului evanghelic al Duminicii a 28-a după Rusalii, care ne prezintă Pilda celor poftiți la cină (Luca 14, 16-24).

„«Omul oarecare» din pilda sau parabola citită, astăzi, la Sfânta Liturghie este Însuși Dumnezeu-Tatăl, iar cina mare la care a invitat pe mulți simbolizează Împărăția cerurilor, unde sunt așteptate să intre toate neamurile de sub soare, începând cu poporul ales, cel căruia i s-a încredințat misiunea de a păstra nealterată credința în Dumnezeu Cel unic și nădejdea venirii lui Mesia, Izbăvitorul făgăduit de Dumnezeu protopărinților Adam și Eva. Așa se face că, «la plinirea vremii» (Galateni 4, 4), prin actul întrupării Sale din Sfânta Fecioară Maria, sub adumbrirea Sfântului Duh, a coborât în lumea văzută Însuși Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Care i-a poftit personal la Cina mântuirii și împărtășirii de iubirea Părintelui Său, în primul rând, pe reprezentanții poporului evreu, cărturarii, fariseii și saducheii. Însă aceștia, deși cunoșteau Legea și proorocii și, drept urmare, ar fi trebuit să intuiască, în prezența pe pământ a Mântuitorului Iisus Hristos, apropierea Împărăției cerurilor, au refuzat invitația Stăpânului, invocând, «politicos», pretexte neverosimile, dacă le raportăm la importanța ospățului și la cinstea conferită de participarea la acesta. Prin atitudinea lor sfidătoare, arogantă și ipocrită, ei și-au refuzat de fapt mântuirea sufletelor, iar Mântuitorul, pe bună dreptate, a încheiat parabola cu trista constatare că «nici unul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea» (Luca 14, 24)”, a spus Ierarhul.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a precizat că, „întrucât cei chemați, în mod special, nu au onorat invitația, Dumnezeu S-a orientat spre oamenii simpli, săraci, neputincioși și bolnavi, din rândul poporului ales, spre cei aflați în piețele și ulițele cetății, care, de altfel, în cei trei ani și jumătate de propovăduire a Evangheliei, fuseseră miluiți de Mântuitorul, prin cuvânt și faptă, tocmai pentru că se dovediseră a fi ascultători și împlinitori ai poruncilor Sale, prin disponibilitatea sinceră de a se pocăi de păcatele săvârșite. Chiar dacă nu se așteptau la o asemenea cinste, ei au răspuns chemării, fiind răsplătiți de Dumnezeu cu bucuria și fericirea de a sta la masă cu Stăpânul casei. Și, pentru că tot mai era loc, au fost aduși la cină și cei ce se aflau în afara cetății, «la drumuri și la garduri» (Luca 14, 23), adică popoarele păgâne, cărora slujitorii Bisericii lui Hristos, Sfinții Apostoli și urmașii acestora, ierarhii și preoții, le-au propovăduit Evanghelia și, prin Taina Sfântului Botez, săvârșită în numele Preasfintei Treimi, le-au dat posibilitatea să devină mădulare vii ale Trupului lui Hristos Cel răstignit și înviat, adică membri ai Bisericii creștine, și, în această nouă calitate, să participe la Cina cea de Taină sau la Ospățul euharistic, de la Sfânta Liturghie”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a menționat că mesajul pericopei evanghelice din această duminică se adresează și nouă, celor de astăzi.

„Rostită de Mântuitorul Hristos în casa unui fariseu, unde fusese invitat la masă, alături de alți iudei de vază, pilda celor poftiți la cină îi avea în vedere, în primul rând, pe contemporanii Săi, mai-marii poporului evreu, care-și împietriseră inimile atât de mult, încât nu mai puteau vedea semnele lui Dumnezeu, prin care erau chemați la pocăință și mântuire. Dar mesajul pildei, transmis în această duminică, cu puțin timp înainte de praznicul Nașterii Domnului, ne privește și pe noi, cei ce constituim noul Israel, adică Biserica lui Hristos, față de care avem îndatoriri, în calitatea noastră de fii ai lui Dumnezeu după har și frați mai mici ai Fiului Său întrupat. Prin urmare, atunci când Dumnezeu ne cheamă, prin glasul clopotelor, la Sfânta Liturghie, săvârșită în fiecare duminică și sărbătoare, pentru a participa la Cina euharistică, să răspundem cu bucurie și smerenie acestei chemări, evitând scuzele inventate cu prea multă ușurință și îndreptându-ne pașii spre sfintele lăcașuri, pentru a ne întâlni cu Domnul Hristos și a ne împărtăși cu Sfântul Trup și Scumpul Său Sânge, prin Taina Sfintei Euharistii. Să conștientizăm adevărul că numai în casa lui Dumnezeu, adică în sfânta biserică, putem simți și trăi comuniunea de credință și iubire în Hristos, sugerată prin cina cea mare din parabola Mântuitorului, pe care, de altfel, a și luat-o ca paradigmă pentru Împărăția cerurilor, însă nu pentru că, Acolo, ar fi vorba de mâncare și băutură, ci pentru faptul că cina sau ospățul de orice fel presupune o stare de bucurie și fericire, de deschidere a unuia către celălalt, prin dialog sincer și constructiv, prin împărtășirea împlinirilor, dar și a suferințelor. În concluzie, cina înseamnă comunicare și comuniune între participanți, ceea ce, în Împărăția lui Dumnezeu, se poate traduce prin împărtășirea celor prezenți din iubirea Preasfintei Treimi, iar pentru noi, acesta este esențialul, din perspectiva vieții veșnice pe care ne-o dorim cu toții”, a explicat Chiriarhul.

Biserica Parohiei Mărăcineni I a fost ctitorită în anul 1801, de către clucerul Grigorie Hrisoscoleu și soția sa, Maria. De-a lungul timpului, lăcașul de cult a trecut prin mai multe lucrări de renovare și înfrumusețare, precum restaurarea picturii interioare și dotarea cu mobilier nou, fiind resfințit în data de 6 decembrie 2010.