ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA BINECUVÂNTĂRII PENTRU CĂSĂTORIA CIVILĂ ȘI CUNUNIA RELIGIOASĂ A TINERILOR TEOLOGI, CANDIDAȚI LA PREOȚIE

 • Cerere către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop;
 • Diplomă studii absolvite (liceale și superioare) – în original și copie (idem și pentru logodnică);
 • Certificat de naștere – în original și copie (idem și pentru logodnică);
 • Carte de identitate – în original și copie (idem și pentru logodnică);
 • Certificat de botez – în original și copie (idem și pentru logodnică);
 • Recomandarea preotului (pentru candidat și pentru logodnică) – de la preotul din parohia unde locuiesc;
 • Declarația părinților candidatului și a logodnicei, prin care se afirmă că sunt de acord ca fiul sau fiica lor să se căsătorească cu tânăra sau tânărul al cărei/cărui nume va fi menționat în cuprinsul declarației (separat pentru ambele părți);
 • Declarații separate ale celor doi tineri din care să reiasă dacă au mai fost sau nu căsătoriți;
 • Declarații separate ale celor doi tineri prin care se angajează, în cazul în care candidatul va fi hirotonit, să locuiască împreună în parohia încredințată spre păstorire.

Precizare: În cererea către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop, tânărul va menționa numele tinerei cu care urmează să se căsătorească, precum și data căsătoriei civile și a cununiei religioase. Data căsătoriei civile trebuie să fie cu maximum trei zile înaintea datei cununiei religioase; nerespectarea acestei prevederi este considerată impediment pentru acordarea binecuvântării.

ABSOLVENȚII FACULTĂȚII DE TEOLOGIE, CARE DEPUN DOSARUL PENTRU HIROTONIE, TREBUIE SĂ MAI COMPLETEZE CU:

 • Cerere către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop;
 • Certificat de căsătorie (copie);
 • Certificat de cununie religioasă;
 • Certificat de sănătate;
 • Cazier judiciar;
 • Recomandarea preotului pentru hirotonie;
 • Caracterizarea de la Seminar;
 • Curriculum vitae;
 • Binecuvântarea pentru cununie;
 • Declarație din care să reiasă că va locui cu familia în parohie (atât a candidatului, cât și a soției, separat);
 • Adeverință privind capacitatea preoțească (dacă nu a susținut examenul de capacitate, trebuie specificat acest lucru în cererea către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop).