Pentru evitarea consecințelor canonice și statutare generate de slujirea liturgică alături de un preot depus sau caterist – în ceea ce-i privește pe preoții canonici – sau de participarea la așa-zisele slujbe religioase oficiate de către foști preoți – în ceea ce-i privește pe dreptcredincioșii creștini – redăm, mai jos, lista preoților depuși din treapta preoției și a celor caterisiți (excluși temporar sau definitiv, din clerul ortodox), precum și a ieromonahilor caterisiți și excluși din monahism, din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, spre corecta informare a preoților și dreptcredincioșilor din Eparhia noastră și din toate eparhiile Patriarhiei Române.

Preoți depuși (destituiți) din treapta preoției:

 1. Anton Constantin-Tiberiu
 2. Cataramă-Popescu Constantin
 3. Dudu Andrei
 4. Georgescu-Apostu Mihai Dorian
 5. Grădescu Sorin
 6. Isbășoiu Constantin
 7. Micu Gheorghe Daniel
 8. Turcu Nicu
 9. Diac. Cristea Theodor

Preoți caterisiți (excluși din cler):

 1. Angelescu Nicolae
 2. Bădescu Dragoș Ștefăniță
 3. Bolovan Ticu
 4. Burlacu Gheorghe
 5. Cioarbă Asonică Mihai
 6. Ciocan Adrian
 7. Coman Florin Eduard
 8. Constantin Nicolae Marius
 9. Dinu Constantin
 10. Dragu Marian
 11. Dumitrache Valentin
 12. Ganea Daniel
 13. Ghiță Valentin
 14. Giuvelic Nicolae
 15. Goleșteanu Neculai
 16. Homoc Aurelian
 17. Hrănăceru Adrian Stelian
 18. Hristea Bernard
 19. Ion Lică
 20. Maican Ionuț
 21. Manea Constantin
 22. Marin Sebastian
 23. Moldoveanu Florin
 24. Olaru Gheorghe
 25. Pascu Ion Marian
 26. Poiană Marian Valentin
 27. Racu Adrian Dănuț
 28. Roșcan Valeriu Iulian
 29. Stanciu Gheorghe
 30. Stanciu Mihai
 31. Toader Ilie
 32. Trif-Crăciun Claudiu-Virgil
 33. Vatră Giorgică
 34. Vulcan Alexandru
 35. Gavriluță Iulian – fost preot în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, caterisit de Arhiepiscopia Tomisului
 36. Mercan Răzvan Nicu – fost preot în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, caterisit de Episcopia Alexandriei și Teleormanului

Preoți din rândul monahilor caterisiți și excluși din monahism:

 1. Butu Sorin (Sebastian)
 2. Țârdea Alexie (Aurel Ovidiu)
 3. Vieriu Iosif (Ioan)

Pentru a înțelege semnificația termenilor caterisit și depus, precizăm următoarele:

a) Un preot caterisit este exclus din cler, ceea ce înseamnă că a pierdut preoția pentru totdeauna, precum și posibilitatea de a ocupa un post neclerical în activitățile bisericești, statutul său fiind acela pe care îl avea înainte de preoție, adică cel de mirean sau credincios laic. Reabilitarea sa în slujirea preoțească o poate face numai Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe baza unei documentații prezentate de către ierarhul care l-a caterisit, prin care se demonstrează pocăința sinceră a acestuia, verificată în timp;

b) Un preot depus (destituit) din treapta preoției a pierdut dreptul de a săvârși lucrări sfinte, de a purta ținuta clericală și de a se împărtăși în altar; cel destituit nu mai este cleric, ci are statut de teolog laic, cu posibilitatea de a desfășura activități social-filantropice, culturale, educaționale sau de a fi cântăreț, după caz; activitatea și conduita sa sunt evaluate, anual, de către Chiriarh.

Potrivit definiției de mai sus, depunerea din treaptă este echivalentul caterisirii, cu deosebirea că ea poate avea un caracter temporar, în funcție de capacitatea de îndreptare a celui depus și de durata pocăinței acestuia. În această situație, reintegrarea unui preot depus în rândul clerului ortodox depinde de chiriarhul care a pronunțat sancțiunea, singurul îndrituit să o și ridice, desigur, pe baza faptelor de pocăință ale celui depus, confirmate în timp.