Pentru evitarea consecințelor canonice și statutare generate de slujirea liturgică alături de un preot depus sau caterist – în ceea ce-i privește pe preoții canonici – sau de participarea la așa-zisele slujbe religioase oficiate de către foști preoți – în ceea ce-i privește pe dreptcredincioșii creștini – redăm, mai jos, lista preoților depuși din treapta preoției și a celor caterisiți (excluși temporar sau definitiv, din clerul ortodox), precum și a ieromonahilor caterisiți și excluși din monahism, din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, spre corecta informare a preoților și dreptcredincioșilor din Eparhia noastră și din toate eparhiile Patriarhiei Române.

Preoți depuși (destituiți) din treapta preoției:

 1. Anton Constantin-Tiberiu
 2. Georgescu-Apostu Mihai Dorian
 3. Isbășoiu Constantin
 4. Micu Gheorghe Daniel
 5. Turcu Nicu

Preoți caterisiți (excluși din cler):

 1. Angelescu Nicolae
 2. Bădescu Dragoș Ștefăniță
 3. Bolovan Ticu
 4. Burlacu Gheorghe
 5. Cioarbă Asonică Mihai
 6. Ciocan Adrian
 7. Constantin Nicolae Marius
 8. Dragu Marian
 9. Dumitrache Valentin
 10. Ganea Daniel
 11. Ghiță Valentin
 12. Giuvelic Nicolae
 13. Goleșteanu Neculai
 14. Homoc Aurelian
 15. Hrănăceru Adrian Stelian
 16. Hristea Bernard
 17. Ion Lică
 18. Maican Ionuț
 19. Manea Constantin
 20. Marin Sebastian
 21. Moldoveanu Florin
 22. Olaru Gheorghe
 23. Pascu Ion Marian
 24. Poiană Marian Valentin
 25. Racu Adrian Dănuț
 26. Stanciu Gheorghe
 27. Stanciu Mihai
 28. Trif-Crăciun Claudiu-Virgil
 29. Vatră Giorgică
 30. Vulcan Alexandru
 31. Gavriluță Iulian – fost preot în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, caterisit de Arhiepiscopia Tomisului
 32. Mercan Răzvan Nicu – fost preot în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, caterisit de Episcopia Alexandriei și Teleormanului

Preoți din rândul monahilor caterisiți și excluși din monahism:

 1. Butu Sorin (Sebastian)
 2. Țârdea Alexie (Aurel Ovidiu)
 3. Vieriu Iosif (Ioan)

Pentru a înțelege semnificația termenilor caterisit și depus, precizăm următoarele:

a) Un preot caterisit este exclus din cler, ceea ce înseamnă că a pierdut preoția pentru totdeauna, precum și posibilitatea de a ocupa un post neclerical în activitățile bisericești, statutul său fiind acela pe care îl avea înainte de preoție, adică cel de mirean sau credincios laic. Reabilitarea sa în slujirea preoțească o poate face numai Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe baza unei documentații prezentate de către ierarhul care l-a caterisit, prin care se demonstrează pocăința sinceră a acestuia, verificată în timp;

b) Un preot depus (destituit) din treapta preoției a pierdut dreptul de a săvârși lucrări sfinte, de a purta ținuta clericală și de a se împărtăși în altar; cel destituit nu mai este cleric, ci are statut de teolog laic, cu posibilitatea de a desfășura activități social-filantropice, culturale, educaționale sau de a fi cântăreț, după caz; activitatea și conduita sa sunt evaluate, anual, de către Chiriarh.

Potrivit definiției de mai sus, depunerea din treaptă este echivalentul caterisirii, cu deosebirea că ea poate avea un caracter temporar, în funcție de capacitatea de îndreptare a celui depus și de durata pocăinței acestuia. În această situație, reintegrarea unui preot depus în rândul clerului ortodox depinde de chiriarhul care a pronunțat sancțiunea, singurul îndrituit să o și ridice, desigur, pe baza faptelor de pocăință ale celui depus, confirmate în timp.